index

HÅLLBARHET & PRODUKTION


Creative Headz produkter är tillverkade med hållbarhet i fokus. Vårt absolut viktigaste mål har varit att minska transporter i alla led, då transporter fortfarande är en av de största miljöbovarna när det kommer till ett hållbart samhälle. Creative Headz produkter är därför tillverkade i Sverige, för att finnas nära de konsumenter vi vänder oss till. Förpackningar sourcas i den mån det går från Sverige och Europa.

Creative Headz plast-flaskor består till en del av Prevented Ocean Plastic (POP). POP är återvunnen plast som samlas in från kustområden som riskerar att förorenas av plast i haven. Plasten samlas in med hjälp av ett program som ger människor en möjlighet att få en pålitlig inkomst genom att rengöra sina kustlinjer.

Creative Headz aerosol-flaskor är tillverkade av kannor märkta med Metal Recycles ForeverTM – det kan vara svårt att tro, men metall har en stor fördel jämfört med andra material då det kan återvinnas om och om igen utan att kvaliteten i materialet försämras. Vi uppmanar alla våra kunder att tömma varje förpackning ordentligt och lämna tomma förpackningar till återvinningscentralerna för att bidra till en cirkulär kedja.

Det är för Creative Headz en självklarhet att tillverka produkter där man värnar om både människors och djurs välmående. Alla våra produkter är helt veganska, förutom våra vaxer som innehåller bivax. Creative Headz produkter är minimalistiskt formulerade och utvecklade på svenska labb med intentionen att inte använda några onödiga ingredienser.